Tầm nhìn và Triết lý Kinh doanh

Tầm nhìn của Công ty

Green Cross Inc. sẽ là công ty Philippines sản xuất Hàng Tiêu Dùng Nhanh nổi tiếng nhất, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.

Chính sách chất lượng

Chúng tôi, tại Green Cross Inc., cam kết làm khách hàng và người tiêu dùng của chúng tôi vui vẻ bằng cách thực hành triết lý kinh doanh của chúng tôi “Chất Lượng Trong Mọi Điều Chúng Ta Làm” trong toàn công ty.
Chúng tôi sẽ áp dụng triết lý này để nâng cao hơn nữa các Giá Trị Cốt Lõi của chúng tôi về:

  • Tính nhất quán – như cách chúng tôi cư xử và cách chúng tôi quản trị kinh doanh với lòng chân thành, tôn trọng và sự đáng tin cậy cao nhất.
  • Hướng đến Khách hàng – chúng tôi hiểu rằng khách hàng là lý do chúng tôi có mặt ở đây.
  • Xây dựng Quan hệ Hợp tác – chúng tôi biết rằng mỗi người trong chúng ta, bao gồm tất cả các nhân viên, đối tác của chúng tôi đều có thể đạt được nhiều hơn bằng cách cùng nhau làm việc nhằm hoàn thành các mục tiêu cá nhân và tập thể.
  • Tính Ưu việt – chúng tôi kiên quyết luôn luôn tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất.
  • Liên tục Cải tiến – chúng tôi luôn luôn nỗ lực nhằm sản xuất những sản phẩm chăm sóc gia đình và cá nhân có chất lượng tuyệt hảo với định hướng tập trung đến người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên và đối tác của chúng tôi. Các mục tiêu hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi thường xuyên được xem xét kiểm tra ở mọi chức năng và cấp độ liên quan, cải thiện phương thức chúng tôi làm ra sản phẩm.